“ABONELİĞİNİZİ YÖNETİN” AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçimiz,

Web sitemize ilginiz için teşekkür ederiz. İstanbul Fringe Organizasyon Kültür Sanat Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“İstanbul Fringe) olarak kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Web sitemizi bünyesinde yer alan “Aboneliğinizi Yönetin”e kayıt olarak güncel yayınlarımız, bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Söz konusu kayıt kapsamında işlenen verileriniz hakkında sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. 

 • Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “Aboneliğinizi Yönetin” bölümü üzerinden isteyen ziyaretçilerin ad-soyad ve e-posta adresleri, telefonları, firma, adres bilgilerini tarafımıza sağlamaları ile, e-posta listemize ve telefonla iletişim listemize kayıt gerçekleştirerek ilgili kişileri güncel gelişmelerden haberdar etmek amacıyla kişisel verilerini işliyoruz.

 • Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, “Aboneliğinizi Yönetin”e kayıt olmanız sonrasında, güncel yayınlarımız, bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında, ilgi alanlarınız doğrultusunda, size bilgi verebilmek ve sizleri etkinliklerimize davet edebilmek amacı ile belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak sözleşmenin ifası amacı ile, açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

 • Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, İstanbul Fringe’e ilettiğiniz kişisel verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların çevrimiçi olarak doldurulması yoluyla, farklı kanallar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

İstanbul Fringe olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

 

İstanbul Fringe Organizasyon Kültür Sanat Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Balmumcu Mah.Gazi Umur Paşa Sk. İş Yeri 314 Beşiktaş İstanbul 

0535 451 55 13

[email protected]

INFORMATION LETTER FOR “MANAGE YOUR SUBSCRIPTION” FORM

 

Privacy Notice Related to Processing of Personal Data for Subscription to Our Publications and Events

 

Dear Visitor,

Thank you for your interest in our website. As İstanbul Fringe Organizasyon Kültür Sanat Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“İstanbul Fringe”), we care about the privacy and security of your personal data.

By subscribing to our Manage Your Subscription page through our website, you can be informed about our current publications, news and events.

By way of this Privacy Notice Related to Processing of Personal Data for Subscription to Our Publications and Events, we would like to inform you of your personal data to be processed within the scope of subscription in accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (the “Law“).

 • What Type of Personal Data Do We Process?

We process personal data of our visitors who provide us with information regarding their first and last name, e-mail address, phone number, firm, address through our “Manage Your Subscription” page on our website by subscription to our e-mail list and phone list in order to inform the relevant individuals about the latest developments.

 • For Which Grounds and on Which Legal Grounds Do We Process Your Personal Data?

Pursuant to the Law, in case you subscribe to our Manage Your Subscription services, we will collect, record, process, retain and classify your personal data without your explicit consent in order to inform you about our latest publications, newsletters and events which may appeal to you depending on your preference pursuant to legal ground stipulated under Article 5/2 (c) of the Law as such processing is directly related to establishment and performance of a contract.

 • To Whom and for What Purposes Can We Disclose Your Personal Data?

In case it is necessary to fulfill the purposes mentioned above with respect to the processing of personal data, personal data you have shared with İstanbul Fringe may be disclosed to third party companies established in Turkey from which we receive services/support/consultancy as well as respective competent public institutions and organizations if necessary.

 • How Do We Collect Your Personal Data?

Your personal data is collected from you as you may fill out our respective subscription form on our website or by our other tools and channels, or from our business partners. With this respect, your personal data is collected verbally, in writing or electronically depending on how you subscribe to receive our updates and other publications.

 • Your Rights Concerning Your Personal Data

We would like to remind you that you have the following rights under the Law:

 • to learn whether your Personal Data is processed or not, and to request information about processing thereof,
 • to learn the purpose of processing your Personal Data and whether relevant data is used in accordance with the intended purpose,
 • to know the third parties to whom your Personal Data is transferred/disclosed,
 • to request for correction in cases where your Personal Data is processed erroneously or deficiently and when you enforce this right, to request for correction to be notified to third parties to whom your Personal Data is transferred/disclosed,
 • to request for the destruction or deletion of your personal data in the event the purposes for processing your Personal data cease to exist and when you enforce this right, to request for this to be notified to third parties to whom your Personal Data is transferred/disclosed,
 • to object to the outcome of the analysis of your collected information made by automatic systems and to claim for damages in case you suffer any loss

As İstanbul Fringe, we guarantee that you may use those rights you own any time and in the most convenient manner without prejudice to our obligations under the legislation in force. In that regard, you may contact us via the contact information stated below:

İstanbul Fringe Organizasyon Kültür Sanat Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Balmumcu Mah.Gazi Umur Paşa Sk. İş Yeri 314 Beşiktaş İstanbul 

0535 451 55 13

[email protected]